SIA Systems Logistics
Freeport of Riga
Uriekstes iela 42A
Rīga LV - 1005
Tel.+371 67704293
Tel.+371 67344080
info@systems.lv
skype:systemslv

Muitas pakalpojumi

 

Muitošanas nodaļa (Uriekstes ielā 16, Rīga, LV-1005) piedāvā:
Kvalitatīvus un operatīvus muitas brokera/sertificēta muitošanas speciālista pakalpojumus Latvijas muitā:

* Muitas procedūru (EX, IM, T) noformēšanai nepieciešamo dokumentu sagatavošana
* CMR un TIR Carnet aizpildīšana
* Galvojumu piemērošana muitošanai paredzētajām kravām T1 procedūrām
* Kravas sanitārās robežinspekcijas un FITO sanitārās kontroles dokumentu kārtošana un kravu uzrādīšana kontrolei
* Dokumentu iesniegšana un procedūru noformēšana muitā tiešā pārstāvniecībā
* Konsultācijas muitas nodokļu un tarifu jautājumos
* Klienta interešu pārstāvēšanu LR muitā
* Sanitārā robežkontroles dokumentu noformēšanu
* Kravas vērtības apdrošināšanas, konvojēšanas servisa nodrošināšana
* Informāciju par kravu transportēšanu un to dislokāciju transportēšanas laikā
* Kravu svēršanu, apskati, skaitīšanu u.c. pakalpojumus saskaņā ar Klienta pieteikumu un muitas prasībām

Muitas pakalpojumi

 

  © System Logistics 2009
Uriekstes iela 42A, Rīga, LV-1005, tel.+371 67341495